"W okresie od dnia 23 lipca 2008 roku do dnia 28 lipca 2008 roku Hydrobudowa Polska zawarła kolejne warunkowe umowy dotyczące nabycia udziałów spółki PRG Metro Sp. z o.o., zwiększając liczbę nabytych udziałów do 465, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł, co stanowi 84,55% kapitału zakładowego spółki nabywanej" - czytamy w komunikacie.

HBP podała, że z pozostałych 85 udziałów, 54 udziały pozostają w rękach członków zarządu spółki PRG Metro, a 31 należy do udziałowców spółki, którzy nie wyrazili woli ich sprzedaży.

Łącznie na nabycie 84,55% udziałów PRG Metro; po spełnieniu warunków zawieszających, HBP wyda 29,6 mln zł.
"Całość transakcji zostanie sfinansowana ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii K" - czytamy dalej.

Spółka Hydrobudowa Polska miała 5,22 mln zł zysku netto w I kw. 2008 roku wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,59 mln zł wobec 3,20 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 105,21 mln zł wobec 64,67 mln zł rok wcześniej.