Projekt, w ramach którego zostały zrealizowane wspomniane zadania, odbywa się w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.
Zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej” na terenie Warszawy, Pruszkowa i Piastowa było realizowane od listopada 2006 r. do września 2008 r.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jako jedna z pierwszych firm w kraju, zastosowało technologię rękawa utwardzanego termicznie - czytamy w informacji prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Działanie to polegało na tym, że rura (tzw. rękaw) z włókna poliestrowego nasączona żywicą wprowadzona była pod ciśnieniem do przewodów kanalizacyjnych, gdzie szczelnie wypełniła zniszczone rury.
Dzięki zastosowaniu tej technologii wykonywanie prac nie było uciążliwe dla okolicznych mieszkańców i użytkowników przebiegających tamtędy dróg, gdyż obyło się bez rozkopywania ulic.

Wykonanie tej inwestycji znacznie poprawiło funkcjonowanie części sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Poprawiły się też parametry hydrauliczne sieci oraz wytrzymałościowe rur a to wpłynie na zmniejszenie ilości awarii oraz obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

W ramach prac renowacyjnych odnowiono:
- ponad 32 km sieci kanalizacyjnej,
- ok. 1100 studni rewizyjnych oraz
- ponad 1200 włączeń do sieci kanalizacyjnej.

Działania wyżej opisane wykonała firma Per Aarsleff Polska sp. z o.o.
Koszty związane z inwestycją to prawie 4,8 mln EUR a została ona dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zasadniczym celem drugiej inwestycji była budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Białołęka - Henryków i Wiśniewo.
Prace obejmowały tu ok. 2 km sieci kanalizacyjnej rozmieszczonej w ul. Rozewskiej, Pułaskiego, Szałasa, Sąsiedzkiej, Samowarowej i Fleminga.
Zadanie to realizowano od lutego do października br.

Wykonawcą tego kontraktu było Przedsiębiorstwo Wod-Inż sp. z o.o.
Wartość kontraktu opiewała na ponad 960 tys. EUR.