Najważniejszym zadaniem przedstawionym w Programie restrukturyzacji sektora naftowego jest zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskanie ropy z różnych regionów świata, od różnych dostawców, pośredników oraz z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych. W programie położono duży nacisk na zwiększenie poziomu konkurencji w sektorze. Miałoby to zminimalizować negatywne skutki dla gospodarki, wynikające ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych. Kolejnym zadaniem jest utrzymanie lub zwiększenie udziałów Skarbu Państwa w kluczowych spółkach sektora naftowego.

W dokumencie znajduje się również harmonogram działań w stosunku do spółek, które nadzoruje Minister Skarbu Państwa. Zgodnie z nim zlikwidowana zostanie Nafta Polska. Program wyklucza natomiast konsolidację PKN Orlen i Grupy Lotos ze względu na ryzyko wrogiego przejęcia oraz wzrostu monopolizacji rynku wewnętrznego. Zawiera też koncepcje działań wobec PERN „Przyjaźń” SA, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. oraz spółki PGNiG. Skarb Państwa pozostanie jedynym akcjonariuszem spółki PERN „Przyjaźń”, która dokończy budowę tzw. trzeciej nitki polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”. Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych odpowiedzialna będzie za magazynowanie, przeładunek i przesył paliwa. Spółka PGNiG otrzyma wsparcie w podejmowaniu działań dotyczących poszukiwania i wydobycia węglowodorów.