Według ostatnich oficjalnych danych - bilansu zasobów gazowych Polski na koniec 2007 r. - stan polskich wydobywalnych zasobów gazu ziemnego wynosił 138 mld 822 mln m sześc. - podał PIG. W porównaniu z 2006 r. zasoby zmniejszyły się o 4 mld 439 mln m sześc. W tym bilansie Instytut zawarł również zasoby gazu ze złóż wyłączonych z eksploatacji i tych, w których mają powstać magazyny gazu ziemnego.
Zasoby istniejące obecnie w złożach planowanych na magazyny są traktowane jako poduszka gazowa i nie będą wydobywane. Łączne zasoby gazu w tych poduszkach wynoszą 4 mld 758 mln m3.

Większość to największe złoże przeznaczone na magazyn - Wierzchowice w Lubuskiem (4 mld 98 mln m sześc.). Inne, dużo mniejsze, to Husów (373 mln m sześć.), Strachocina (122 mln m sześć.), Jaśniny Północ (92 mln m sześc.), Brzeźnica (46 mln m sześc.) i Swarzów (29 mln m sześć.). W rozważaniach studialnych brane są pod uwagę złoża Brzostowo, Żuchlów i Załęcze - wylicza PIG.

W 2007 r. wydobycie gazu ziemnego ze złóż o zasobach udokumentowanych i szacunkowych wynosiło 5 mld 183 mln m sześć. gazu i pokryło ok. 40 proc. zużytego w Polsce surowca. Ze złóż gazowych pochodziła większość wydobycia - 4 mld 761 mld m. sześc. Pozostałe 403 mln m sześc. to gaz towarzyszący złożom ropy naftowej.
Z polskich złóż w Karpatach pochodziło 30 mln m sześc., na Przedgórzu 1 mld 798 m sześc. a na Niżu 3 mld 334 mld m sześc. 21 mln m sześc. wydobyto ze złóż na Bałtyku - wylicza PIG w opracowaniu.