Radecki podczas konferencji "Polityka energetyczna Polski do roku 2013 w sektorze gazowniczym i naftowym" w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie zapowiedział, że PGNiG zamierza pozyskać koncesje na 10 nowych obszarów poszukiwań gazu na terenie Polski o łącznej powierzchni ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obecnie spółka posiada 77 koncesji poszukiwawczych w Polsce, obejmujących łącznie teren blisko 48 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Jak zaznaczył przedstawiciel spółki, rozwijanie własnej działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest szczególnie uzasadnione w sytuacji wysokich cen surowców na świecie oraz nasilającej się konkurencji o dostęp do zasobów.
PGNiG planuje rozbudowę istniejących oraz budowę nowych podziemnych magazynów gazu. Zgodnie z planami do 2015 roku ich pojemność z obecnych 1,66 mld metrów sześciennych powinna wzrosnąć do około 3,6 mld metrów sześciennych. Największy będzie magazyn Wierzchowice, który za sześć lat ma pomieścić 2 mld metrów sześciennych gazu.

Radecki zaznaczył, że inwestycje związane z budową kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, magazynów gazu, sieci gazociągów oraz tłoczni lokują się grupie dużych inwestycji infrastrukturalnych, przez co napotykają na szereg barier opóźniających ich realizację. Podobnie wieloma utrudnieniami obarczone są prace poszukiwawcze zmierzające do odkrycia i udokumentowania złóż gazu i ropy. Dlatego postulowane są działania legislacyjne zmierzające do likwidacji barier inwestycyjnych.