Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń", zajmujące się transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych, jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która zatrudnia 850 osób. PERN rocznie tłoczy około 50 mln ton ropy z Rosji do polskich rafinerii PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau, a także paliwa do baz magazynowych na terenie kraju. Spółka przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych zajmuje się przechowywaniem paliw płynnych oraz ich przeładunkiem w bazach lądowych. Jest największą na polskim rynku firmą oferująca usługi magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych. Na terenie całej polski rozmieszczone są 22 bazy paliw OLPP.
 
Wiceminister skarbu, Mikołaj Budzanowski, podkreślił, że celem połączenia spółek paliwowych PERN "Przyjaźń" i OLPP, było efektywniejsze zarządzanie całym segmentem logistyki paliwowej, zwiększenie zdolności operacyjnej tego sektora. W rezultacie zwiększyła się przez to również zdolność kredytowa grupy.
 
Zarząd grupy kapitałowej PERN "Przyjaźń", po połączeniu w połowie września z OLPP, ma do końca roku przygotować strategię rozwoju spółki. Decyzję taką wydał resort skarbu podczas środowego zebrania komisji w sejmie. Jak poinformował prezes zarządu PERN "Przyjaźń", Robert Soszyński, spółka wspólnie z OLPP od kilku miesięcy pracuje nad opracowaniem strategii rozwoju. Ma być ona gotowa do końca tego roku.