IV kwartał ubiegłego roku przyniósł grupie PGNiG 1,29 mld zł zysku netto, zysk operacyjny wyniósł 1,5 mld zł i był o 32,7% lepszy od oczekiwań rynku. Przychody natomiast wyniosły 5,6 mld zł i były o 7,3% wyższe niż wynikało z prognoz.
Jak podała spółka, w IV kwartale 2009 r. aktualizacja odpisu na majątku kopalnianym wyniosła 132 mln zł, natomiast w całym 2009 r. liczba ta wyniosła 324 mln zł.