Technologia wydobycia ropy łupkowej jest podobna do technologii eksploatacji gazu z łupków, jednak produkcja ropy naftowej jest trudniejsza i mniej wydajna niż gazu, ponieważ jest to substancja o większej lepkości i przez to o mniejszej zdolności do przemieszczania się w skale. Ropa z łupków wydobywana jest obecnie w USA, ale na dużą mniejszą skalę niż gaz łupkowy.

"Pod koniec lat 90. ropa kosztowała poniżej 10 USD za baryłkę, teraz powyżej 100 USD. Fenomen ropy łupkowej wynika oczywiście z wysokich cen surowca na światowych rynkach. Jeżeli te ceny spadną, może się okazać, że jej wydobycie z łupków będzie nieopłacalne" - mówi Paweł Poprawa.

Jego zdaniem Europa może być bardziej zasobna w ropę łupkową niż w gaz łupkowy, również w Polsce. Ważnym pytaniem jest, czy wydobycie ropy z łupków będzie opłacalne. Jak uważa Poprawa, może się okazać, że nie, ponieważ produkcja ropy naftowej jest mniej wydajna niż gazu.