Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) opublikowała pierwsze szacunkowe informacje statystyczne zebrane po wprowadzeniu w życie tzw. pakietu paliwowego, określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 sierpnia br. 

Zgodnie z informacjami POPiHN widoczne są już pierwsze, pozytywne skutki zmian. Wśród nich wymienić należy m.in. ograniczenie działalności na polskim rynku dostawców paliw działających dotychczas w szarej strefie. 

Wzrost popytu

W spółkach należących do POPiHN zaobserwowano również wzrost popytu na olej napędowy oraz benzynę. Wstępne wyniki porównania oficjalnej konsumpcji paliw w sierpniu  2016 r. do sierpnia 2015 r. wskazują wzrost popytu dla 3 głównych gatunków paliw na poziomie ponad 14%, przy czym wzrost popytu na olej napędowy wyniósł 16%, a na benzyny silnikowe prawie 15%. Nie oznacza to, że oferty szarej i czarnej strefy zupełnie zniknęły z rynku, choć można zauważyć, iż jest ich mniej – poinformowała organizacja. 

Zagraniczne terminale 

Do POPiHN docierają również informacje o znacznym ograniczeniu obrotów terminali zagranicznych zlokalizowanych w pobliżu polskich granic. Według danych organizacji, przed wprowadzeniem pakietu paliwowego tylko z kierunku niemieckiego dziennie do Polski wjeżdżało około 700 cystern. Obecnie ta liczba spadła do około 150. 

Czytaj także "Jakie są skutki wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego?"