• Jest komplet pozwoleń na budowę gazociągu Baltic Pipe w części realizowanej przez Polskę
  • Wykonawca prac budowlano-montażowych zostanie wybrany w ciągu najbliższych tygodni
  • Wyjście na ląd o długości 600 m będzie wykonane bezwykopowo (mikrotunelowanie)
  • Uruchomienie przesyłu surowca nowym gazociągiem planowane jest na październik 2022 r.

Istotnym elementem budowy części podmorskiej rurociągu będzie 600-metrowy odcinek stanowiący wyjście na ląd pod linią brzegową. Zostanie on wykonany w technologii mikrotunelowania, dzięki czemu brzeg morski, wydmy oraz klif przybrzeżny nie zostaną naruszone w wyniku prac budowlanych. Jak podaje inwestor, wyjście z morza w podziemnej obudowie betonowej kończyć się będzie na tzw. pierwszym suchym spawie, tj. punkcie stanowiącym połączenie gazociągu podmorskiego z infrastrukturą lądową.

Projekt Baltic Pipe podzielony jest na pięć głównych części:

  • budowa gazociągu na dnie Morza Północnego – między norweskim i duńskim systemem przesyłowym;
  • rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego;
  • budowa tłoczni gazu w Danii, we wschodniej części Zelandii;
  • budowa gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego pomiędzy duńskim a polskim systemem przesyłowym gazu;
  • rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Wszystkie te etapy, z których trzy pierwsze leżą po stronie duńskiej spółki Energinet, a pozostałe po stronie Gaz-Systemu, mają być zrealizowane w latach 2020–2022. Polski inwestor informuje, że w ciągu najbliższych tygodni ogłoszona zostanie decyzja ws. wyboru prac budowlano-montażowych.


Przy założeniu, że aktualny harmonogram realizacji tej inwestycji zostanie zachowany, uruchomienie transportu gazu odbędzie się 1 października 2022 r. Przepustowość gazociągu Baltic Pipe pozwoli na transportowanie z Norwegii 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski i 3 mld m3 gazu w kierunku przeciwnym – do Danii. Całkowite roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie około 16 mld m3, a w Danii – 2,5 mld m3.

Baltic Pipe w liczbach
275 km – szacunkowa długość gazociągu 
900 km – łączna szacowana długość gazociągów powstałych w związku z budową Baltic Pipe
10 mld m3 – roczna przepustowość gazociągu
4 – liczba tłoczni
900 mm – średnica gazociągu
12 m – długość rur
3 km/dzień – tempo układania gazociągu
2 lata – czas trwania prac budowlanych
50 lat – planowany okres eksploatacji gazociągu


Przeczytaj także: Komplet ważnych decyzji dla Baltic Pipe