Dla gazociągu mają pracować stacje kompresorów w Avedoere oraz w pobliskich Egtved i Langeskov.W odniesieniu do Polski, Energinet prezentuje trzy możliwości rozwiązania zagadnienia stacji kompresorów. W dwóch wypadkach umiejscawia się je w Goleniowie pod Szczecinem. Różnią się one od siebie wielkościami przesyłanego gazu od 100 tys. do 200 tys m sześciennych na godzinę. W trzeciej wersji, kompresory miałyby się znaleźć w Goleniowie i Niechorzu, a przewidywany poziom przepływu gazu osiągąłby 375 tys m sześciennych na godzinę.

Duński Energinet określa początek prac nad budową Baltic Pipe na 2009 r., a samo uruchomienie gazociągu na rok 2013. Procedura Open Season jest standardowym sposobem badania przez operatorów sieci przesyłowych zainteresowania rynku zapowiadaną inwestycją.