Obecnie prace prowadzone są równocześnie w 14 różnych miejscach. Spora część prac budowlanych w Mecklenburgii, na Pomorzu Zachodnim oraz w Saksonii zakończy się pod koniec tego roku. W Brandenburgii, najdłuższy odcinek z trzech części, 100 z 270 km, został już ułożony.

Budowa gazociągu OPAL rozpoczęła się we wrześniu 2009 r. Obecnie na wszystkich placach budowy zaangażowanych jest około 2500 osób. Zadaniem wykonawcy będzie przekroczenie 172 ulic, czterech autostrad, 27 linii kolejowych o 39 akwenów. Przygotowano już teren pod budowę na długości 400 km. Blisko 350 km rur zostało już zespawane.

Gazociąg OPAL (Ostsee Pipeline Anbindungs Leitung) umożliwi Niemcom i innym krajom europejskim korzystanie z zasobów gazu, wydobywanego na Syberii. Ma on stanowić wschodnią odnogę przedłużenia lądowego Gazociągu Północnego. Trasa rurociągu OPAL będzie prowadzić z miejscowości Lubmin koło Greifswaldu na południe, do Olbernhau przy granicy z Czechami, wzdłuż granicy z Polską. Magistrala o długości 470 km i średnicy 1400 mm będzie służyła do odbioru i dalszego przesyłu gazu bezpośrednio z Gazociągu Północnego. OPAL nie tylko zapewni połączenia z istniejącymi sieciami Niemiec, ale też umocni pozycję niemieckiego rynku gazu w okresie, kiedy wzrasta zużycie tego surowca w całej Europie. Przepustowość OPAL ma wynosić 35 mld m3 gazu rocznie. Budowę tego połączenia rozpoczęto w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planuje się na przyszły rok. Koszt przedsięwzięcia szacuje się około 1 mld EUR.