Obok budowy gazociągów w kraju firma będzie realizować dwie duże inwestycje - terminal LNG za pośrednictwem swojej 100-proc. spółki córki Polskie LNG i gazociąg Baltic Pipe, prawdopodobnie również za pośrednictwem spółki celowej.
Według obecnych szacunków, budowa terminala LNG ma kosztować ok. 500 mln euro, a budowa gazociągu Baltic Pipe - ok. 400 mln euro.

Pod koniec stycznia NWZ PGNiG zatwierdziło sprzedaż projektu Baltic Pipe firmie Gaz-System za kwotę 261,5 tys. euro netto, natomiast pod koniec listopada 2008 roku, PGNiG sprzedało spółkę Polskie LNG Gaz-Systemowi za 52 mln zł.
W roku obrotowym kończącym się 30 kwietnia 2008 Gaz-System miał 320 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 113%. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 mld zł (wzrost o 7%).

Gaz-System powstał w kwietniu 2004 roku w wyniku wydzielenia działalności związanej z przesyłaniem gazu ze struktur PGNiG. Obecnie Skarb Państwa posiada 100% akcji spółki, która zarządza siecią gazociągów o długości około ponad 9,7 tys. km. Majątek przesyłowy spółki jest natomiast warty ponad 3 mld zł.

Celem funkcjonowania Gaz-System jest organizacja i zabezpieczenie transportu gazu ziemnego siecią przesyłową w skali całego kraju - niezależnie od źródła jego pochodzenia, a także równoważenie bilansu pracy sieci przesyłowej. Obecnie głównym klientem spółki jest PGNiG.
W roku obrotowym 2007/2008 spółka przesłała 14,9 mld m sześć. gazu.