W 2011 r. ma się zakończyć budowa instalacji OPAL o długości 470 km gazociąg. Zacznie ona funkcjonować wówczas, gdy już będzie gotowy Gazociąg Północny.

Możliwości gazociągu OPAL pozwolą na transport do 35 mld m3 w ciągu roku. Na taką wielkość przewidziana jest też wydolność przesyłowa pierwszej nitki gazociągu bałtyckiego.

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że gaz płynący OPAL-em może być przekazywany polskim odbiorcom nawet bez pośrednictwa PGNIG. Wszystko jednak zależy od tego, czy w Polsce zostaną uwolnione ceny gazu. Jeśli tak, to nie zabraknie firm chcących wybudować połączenia z rurociągiem OPAL, służących do importu rosyjskiego gazu z Niemiec.