W ostatnich dniach Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z konsorcjum złożonym ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. i ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH.

Na mocy podpisanej umowy konsorcjum opracuje projekt budowlany i wykonawczy gazociągu. Do jego zadań będzie należeć między innymi uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej inwestycji oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac przygotowawczych przewidziano na lipiec 2011.