W pierwszym etapie Polska miałyby połaczyć z gazociągami należących do koncernu VNG. Pełną gwarancję stabilnych dostaw da dopiero dodatkowe połączenie z sieciami spółki E.ON Ruhrgas.