Parlament Węgier 3 listopada uchwalił nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w gaz. Nowe przepisy ułatwią budowę krytykowanego przez Unię Europejską gazociągu South Stream. Wprowadzilły także standardy rynku gazowego odbiegające od europejskich norm.

Węgry dążą do zacieśnienia wsółpracy energetycznej z Rosją i Budapeszt nie waha się wchodzić na tym tle w konflikty z Unią Europejską i USA. Dzięki nowym przepisom, budować gazociągi będą mogły także te firmy, które nie są zarejestrowane jako operatorzy sieci, co jest sprzeczne z unijnymi dyrektywami w tym zakresie.