Gazociąg DN700 relacji Szczecin–Lwówek ma w sumie 188 km długości. Powstał w dwóch odcinkach: Szczecin–Gorzów Wielkopolski (118 km) i Gorzów Wielkopolski–Lwówek (70 km). Koszt budowy tego połączenia wyniósł  586,71 mln zł, z czego 164,78 mln zł stanowi dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W komunikacie prasowym Gaz-System podaje: "Rok 2015 jest dla nas wyjątkowy z uwagi na zakończenie dużych projektów, które w historii polskiego gazownictwa na taką skalę nie były jeszcze realizowane. W latach 2009–2015 udało się nam wybudować 1283 km nowych gazociągów przesyłowych, 41 stacji gazowych i dwie tłocznie. Inwestycje te pozwoliły na modernizację i rozbudowę krajowej sieci przesyłowej, co znacznie poprawiło elastyczność przesyłu gazu w Polsce, przyczyniło się do liberalizacji polskiego rynku gazu, a dla naszej spółki otworzyło nowe obszary biznesowe i poszerzyło grono klientów. Zrealizowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego wraz z połączeniami transgranicznymi i usługą rewersów na gazociągu jamalskim, znacząco poprawiły techniczne zdolności Polski w zakresie importu gazu do Polski z krajów Unii Europejskiej".

Najważniejsze z wybudowanych gazociągów to połączenia: Świnoujście–Szczecin, Gustorzyn–Odolanów, Szczecin–Gdańsk, Szczecin–Lwówek, Rembelszczyzna–Gustorzyn. Istotna jest także modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku.