• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Estonia i Finlandia zbudują gazociąg przez Bałtyk

Finlandia nie chce być izolowana od zewnętrznych dostaw paliwa


Opublikowano: 24-10-2016 Źródło: Baltic Connector Oy
Autor Agata Sumara
Agata Sumara
GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele

Umowa zawarta pomiędzy Estonią i Finlandią dotyczy budowy konektora gazowego przez Morze Bałtyckie. Obecnie Finlandia jest zależna od dostaw gazu z Rosji, dlatego dąży do połączenia swojego sytemu przesyłowego z systemami krajów nadbałtyckich, a tym samym z Unią Europejską.


Źródło: Baltic Connector Oy Źródło: Baltic Connector Oy

Tzw. Balticconector zostanie zrealizowany w ramach unii energetycznej, której celem jest zmniejszenie zależności krajów unijnych od dostaw gazu z Rosji. Koszty inwestycji zostaną pokryte w 75% z europejskiego funduszu pn. „Łącząc Europę”. Łączny koszt przedsięwzięcia to 187 mln EUR.

Nowa rura bałtycka ma powstać do końca 2019 r., a gaz ma nią płynąć od roku 2020. Budową zajmie się fińska spółka państwowa Baltic Connector Oy i estońska – Elering AS. Długość części lądowej gazociągu to 72 km, z czego na 22 km będzie przebiegać przez terytorium Finlandii, a na 50 km – Estonii. Część podmorska będzie najdłuższa – ma liczyć 80 km.

Trasa gazociągu łączącego Finlandię z Estonią. Źródło: Baltic Connector Oy

Trasa gazociągu łączącego Finlandię z Estonią. Źródło: Baltic Connector Oy