Odcinek, na wykonanie którego firma ma 24 miesiące, będzie częścią około 267-kilometrowego gazociągu o średnicy 700 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. Jego trasa przeprowadzona będzie przez dwa województwa: zachodniopomorskie i pomorskie.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju gazyfikacji północnej części kraju. Realizacja przedsięwzięcia ma także pomóc we wzmocnieniu krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Przedsiębiorstwo, wraz z PeBeKa, złożyło także najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę gazociągu na odcinku Pogórska Wola–Tworzeń o długości 168 km. Wartość tej inwestycji to ponad 845 mln zł brutto.

Rafako – spółka z Grupy PBG – to firma powstała w 1949 r., od początku swojego istnienia związana głównie z branżą energetyczną. Projektuje i produkuje kotły oraz urządzenia ochrony środowiska, działa również w zakresie instalacji odsiarczani spalin metodami mokrą i półsuchą, a także generalnej realizacji bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi.

Przeczytaj także: Rafako wybuduje tłocznię gazu w Estonii