• Podpisano umowę na budowę 47 km północnej części gazociągu Polska–Litwa
  • Wybrano też firmę, która będzie pełnić nadzór inwestorski nad całością północnego odcinka GIPL
  • Długość tej część gazociągu wyniesie około 185 km

Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Umowa budowlana dotyczy odcinka Kuków–granica państwa o długości koło 47 km. Wykona go międzynarodowe konsorcjum z polską spółką JT S.A. jako liderem. Nadzorem inwestorskim nad całością północnej części interkonektora zajmie się firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości około 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez pięć powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. zespoły zaporowo-upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20–30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej – informuje Gaz-System.


Wykonawca zbuduje najkrótszy z trzech odcinków realizacyjnych – fragment, który zostanie położony na terenie pow. suwalskiego i pow. sejneńskiego w woj. podlaskim. W tym samym województwie (pow. kolneński i grajewski) powstanie odcinek o długości 61 km, a w woj. podlaskim (pow. grajewski i suwalski) oraz w woj. warmińsko-mazurskim (pow. ełcki) zostanie zbudowana część gazociągu o długości 71 km.

W przypadku południowego odcinka GIPL toczą się prace przygotowawcze i równocześnie przetargi, które wyłonią wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EUR (dla obu inwestorów projektu – Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument unijny „Łącząc Europę”.

Przeczytaj także: PERN wprowadza ograniczenia z powodu koronawirusa