• Odcinek gazociągu od Tłoczni Gazu Hołowczyce I do granicy woj. mazowieckiego będzie liczył 72,5 km
  • Fragment od granicy do miejscowości Rudka-Skroda w woj. podlaskim osiągnie długość 84,7 km
  • Łączny koszt realizacji tych przedsięwzięć wynosi około 315 mln zł

Budowa dwóch odcinków

Umowy podpisano w lipcu. Pierwsze zadanie, budowę gazociągu od Tłoczni Gazu Hołowczyce I do granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka o długości około 72,5 km wykona konsorcjum polskich firm Romgos i Tolos. Wraz z rurociągiem zostanie wykonany układ włączeniowy. Koszty tego kontraktu przekraczają 171 mln zł.

Gazociąg o długości około 84,7 km biegnący od granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka do miejscowości Rudka-Skroda (woj. podlaskie) wybuduje została firma PORR. Kontrakt podpisano 29 lipca, jego wartość wynosi około 244 mln zł.


Komplet wykonawców

Podpisanie ostatnich umów na prace budowlane w ramach GIPL oznacza, że mamy komplet wykonawców dla tego projektu. Inwestycja na całej trasie gazociągu jest na etapie realizacyjnym. Projekt interkonektora Polska–Litwa to impuls dla rozwoju gospodarczego północno-wschodniej Polski i bezpieczeństwo energetyczne państw regionu bałtyckiego – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Obaj wybrani wykonawcy już współpracują z krajowym operatorem infrastruktury gazowej w innych projektach infrastrukturalnych.

Budowa gazociągu Polska-Litwa to kolejny projekt, w ramach którego mamy okazję współpracować z Gaz-Systemem. Podpisany właśnie kontrakt, tak jak powierzone nam w I półroczu zadania dotyczące rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, ma ogromne znaczenie dla budowy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedział Piotr Kledzik, prezes PORR S.A.

Inne umowy dla południowego odcinka GIPL

16 lipca firma ECMG GmbH została wykonawcą nadzoru inwestorskiego (WNI) dla całego odcinka południowego łącznika gazowego między Polską a Litwą (ponad 152 km). Zawarto dwie umowy o łącznej kwocie przekraczającej 10 mln zł.

Zakontraktowano też wszystkie dostawy (rury przewodowe oraz osłonowe, zawory kulowe, zasuwy klinowe i łuki gięte indukcyjnie) dla południowej części GIPL. Na początku sierpnia rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych z właścicielami nieruchomości, na terenie których będzie prowadzony gazociąg.

Inwestycja ważne dla Europy

Na północnym odcinku polsko-litewskiego interkonektora roboty już trwają. W przypadku większości zadań został zakończony pierwszy etap prac. Usunięto roślinność i wierzchnią warstwę gleby, a także rozłożono rury wzdłuż wytyczonej trasy.

Komisja Europejska przyznała inwestycji GIPL status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Przeczytaj także: Projekty Gaz-Systemu na liście europejskich priorytetów