• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Z platformy Petrobaltic na Bałtyku gaz płynie na ląd

Opublikowano: 04-10-2021 Źródło: Lotos

Morska kopalnia węglowodorów Petrobaltic uruchomiła na początku października system osuszania, sprężania i przesyłu gazu ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim. Gaz ziemny wydobywany wraz z ropą naftową jest transportowany podwodnym rurociągiem o długości 75 km do elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.


Fot. Lotos Fot. Lotos
  • Gazociąg z platformy do elektrociepłowni ma 115 mm średnicy i ciśnienie 10-13 MPa
  • Dzięki nowym dostawom jednostka nie będzie już musiała kupować gazu z sieci krajowej
  • Moc cieplna obiektu wynosi 17,7 MWt, a elektryczna 11 MWe

Separacja frakcji

Na platformie Petrobaltic dokonuje się separacji gazu ziemnego od ropy naftowej. Surowiec, po osuszeniu i sprężeniu, w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, tłoczony jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg o długości 75 km ma 115 mm średnicy, a ciśnienie przesyłanego surowca wynosi 10-13 MPa.


Połączenie rurociągiem z lądem

Wydobycie węglowodorów ze złoża B8 jest prowadzone od ponad sześciu lat. Produkcję rozpoczęto po przystosowaniu platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic do prowadzenia prac wydobywczych. We wrześniu 2019 r. obok tego obiektu posadowiono jednostkę przekształconą z platformy wiertniczej w nowoczesne centrum produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. Rok później centrum osiągnęło pełną zdolność produkcyjną w zakresie separacji i transportu ropy, zasilania zespołu energetycznego oraz zatłaczania wody złożowej. Ostatnim elementem inwestycji była budowa i uruchomienie gazociągu z platformy na ląd od elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.

Fot. Lotos Fot. Lotos

Dostawy ze złoża B8 planowano od lat

Spółka Energobaltic to unikatowy zakład w Polsce i w Europie. Już od 2003 r. wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej przez morską kopalnię ropy Baltic Beta na złożu B3 (własność spółki Lotos Petrobaltic).

Samo przyłączenie gazu z rurociągu B8 nie wymagało dużych nakładów na infrastrukturę instalacji przyjęcia i separacji gazu we Władysławowie. Dodatkowymi elementami były nowe przyłącze z niezbędną armaturą i automatyką oraz stacja przyjęcia tłoka. Moce przerobowe instalacji separacji produktów we Władysławowie przewidywały już na etapie projektowania dostawy nie tylko z kierunku złoża B3, ale także złoża B8. Ten projekt to połączenie innowacyjnej technologii i doświadczenia z dbałością o środowisko – mówi Grzegorz Dyrmo, prezes zarządu Energobaltic.

Etapy produkcji

Produkcja w Energobaltiku jest złożona z dwóch etapów. W pierwszym z gazu dostarczonego z platformy następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, rezultatem czego jest uzyskanie gazu ciekłego propan-butan (LPG), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz gazu suchego. W drugim ten ostatni produkt służy do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Elektrociepłownia Władysławowo dysponuje dwoma turbozespołami gazowymi współpracującymi w kogeneracji z kotłem odzysknicowym. Mogą wytwarzać elektryczność i ciepło w skojarzeniu z sumaryczna mocą odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt.

Fot. Lotos Fot. Lotos

Dostawy gazu ziemnego ze złoża B8 pozwolił zwiększyć produkcję energii elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci energetycznej, z kolei ciepło jest przekazywane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Aktualnie na ona 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW.

Dostawy będą ciągłe

Uruchomienie dostaw z B8 ma również niebagatelne znaczenie dla utrzymania ciągłości dostaw energii cieplnej do Władysławowa w czasie przeglądów technologicznych na platformie Baltic Beta. Do tej pory, w przypadku zatrzymania produkcji na złożu B3, konieczne było kupowanie drogiego gazu z sieci miejskiej. Dodatkowo, w okresie zimowym, dostawy gazu z kierunku B3 nie były wystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło dla Władysławowa i tu także trzeba było się wspomagać dodatkowymi zakupami gazu. Teraz te problemy już nie powinny występować i całe zapotrzebowanie na gaz będzie realizowanie z dostaw z platform usytuowanych na złożach B3 i B8 – mówi Zbigniew Olejniczak, szef zespołu ds. morskich i z-ca dyrektora naczelnego Energobaltic.

Instalacja sprężania i przesyłania gazu w centrum produkcyjnym Petrobaltic działa podobnie, jak lądowe tłocznie gazu ziemnego, ale dodatkowo separuje frakcje ciężkie z wydobytego surowca (propan-butan i kondensat gazu).

Przeczytaj także: W gliwickiej ciepłowni pojawi się blok z kotłem wielopaliwowym

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!