Planowany gazociąg będzie mieć 28 km długości, pobiegnie przez woj. mazowieckie i podlaskie. Zostanie przyłączony do dwukierunkowego interkonektora Polska–Litwa (GIPL). Rurociąg połączy krajową infrastrukturę z budowanym w Ostrołęce blokiem gazowo-parowym o mocy zainstalowanej 750 MW.

Wraz z gazociągiem powstanie niezbędna infrastruktura towarzysząca, w tym np. zespół zaporowo-upustowy.

Jeszcze na ten rok przewidziano rozpoczęcie spotkań z mieszkańcami gmin, przez które przebiegać będzie rurociąg.

Budowa bloku energetycznego w Ostrołęce

W marcu br. wydano pozwolenie na rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Obiekt typu CCGT będzie mógł współspalać gaz ziemny z innymi paliwami, np. zielonym wodorem lub biometanem.


W ostatniej aukcji głównej rynku mocy, w grudniu 2021 r., zakontraktowano 696 MW obowiązku mocowego, liczonego od 2026 r. Jak poinformowano, przy cenie zamknięcia wynoszącej 400,39 zł/kW/rok, przez cały czas trwania 17-letniego kontraktu mocowego jednostka liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł.

Blok gazowo-parowy w Ostrołęce powstaje w miejsce planowanej i zarzuconej siłowni węglowej. Gaz-System zadeklarował gotowość przyłączenia go do sieci przesyłowej w 2024 r. Wtedy też mają skończyć się zasadnicze roboty budowlane. Oddanie obiektu powinno nastąpić w 2025 r.

Według szacunków Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Polsce między rokiem 2020 a 2040 zapotrzebowanie na energię elektryczną netto wzrośnie o około 28% – ze 159,9 do 204,2 TWh.

Przeczytaj także: Baltic Pipe połączony z systemami przesyłowymi w Polsce i Danii