W Gdańsku miało miejsce spotkanie poświęcone projektowi rozbudowy gazociągów w województwie pomorskim.
Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System SA, Igor Wasilewski poinformował, że planowana jest budowa gazociągów na odcinkach Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Lwówek, Włocławek- Gdynia oraz Szczecin-Gdańsk - PAP. Jednoczesnie zaznaczył, iż plany rozwojowe są ściśle związane z zapotrzebowaniem rynku w zakresie przesyłu gazu.

Zdaniem inwestora rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego umożliwi rozwój firmom z Pomorskiej i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja pozwoli również na odbiór i transport gazu z planowanych nowych źródeł dostaw gazu do Polski (terminalu LNG oraz gazociągu z Danii do Polski, Baltic Pipe). ponadto cieszy fakt, iż trwa budowa gazociągów Włocławek - Gdynia i Szczecin - Gdańsk, które mają zostać zakończone do 2011 r.

Prezes Wasilewski poinformował, że koszt budowy planowanych gazociągów wynosi ok. 2 mld zł, z czego 30% ma pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, natomiast pozostałe 70% ma pochodzić ze środków własnych Gaz - Systemu i kredytów.