W pierwszym roku planowane jest wydobycie gazu wysokometanowego (zawartość metanu ponad 98 procent) w wysokości ok. 40 mln m3. Zasoby zgromadzone w złożu pozwolą na 20-letnią eksploatację.
Gaz ze złoża Tarnogród - Wola Różaniecka wydobywany jest z głębokości od 507 do 964 m. Będzie on dostarczany do krajowego systemu gazowniczego (Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System) i zużywany przez odbiorców końcowych jako surowiec energetyczny.

Odwierty eksploatujące gaz położone są na terenie dwóch powiatów: biłgorajskiego (województwo lubelskie) i przeworskiego (województwo podkarpackie).
Budowa kopalni trwała ponad dwa lata. W tym czasie m.in. wykonano sześć nowych otworów, wybudowano napowierzchniowe wyposażenia odwiertów, zbudowano gazociągi doprowadzające gaz z poszczególnych odwiertów do ośrodka technologicznego, węzłów redukcyjno-pomiarowych, instalacji oczyszczania i osuszania gazu oraz przygotowano niezbędną infrastrukturę. Inwestycja kosztowała ok. 26 mln zł.