Przetarg na projekt terminalu został ogłoszony pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wpłynęło sześć wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. W wyniku prekwalifikacji wybrano trzy firmy do negocjacji. Ostateczne oferty złożyły dwie firmy: SNC Lavalin Services Ltd i Tractebel Engineering.
SNC Lavalin przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne postawione w przetargu. W postępowaniu przyjęto dwa kryteria oceny ofert: cena i termin. Wybrana oferta podaje cenę na poziomie 26 mln złotych i termin wykonania projektu 9 miesięcy.

Podstawowym zadaniem SNC Lavalin będzie zaprojektowanie terminalu LNG w Świnoujściu, wyposażonego m.in. w kompletne instalacje rozładunku i regazyfikacji (przetworzenia skroplonego gazu ziemnego w postać gazową) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji.
SNC Lavalin Services jest spółką zależną od SNC Lavalin, firmy założonej w 1911 roku. SNC Lavalin, jest jedną z wiodących firm inżynieryjnych i budowlanych na świecie.

Od ponad 40 lat aktywnie działa na arenie międzynarodowej. W biurach w Kanadzie i 30 innych krajach zatrudnia ponad 15 tys. osób, projekty realizuje w ponad 100 krajach. Projekty z ostatnich trzech lat to m.in.: Canaport LNG - terminal odbioru, magazynowania i regazyfikacji (New Brunswick - Kanada, terminal LNG Rabaska, (Quebec, Kanada) ciąg upłynniania gazu Skikda (Skikda, Algieria), a także projekt bloku energetycznego na węgiel brunatny (Pątnów -Adamów- Konin, Polska).

Firma SNC Lavalin ma na wykonanie projektu dziewięć miesięcy. Na przełomie III i IV kwartału 2008 roku spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pierwsze dostawy LNG planowane są nie wcześniej niż w 2011 roku. Na początku planowana jest dostawa 2,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, docelowa możliwość terminalu to regazyfikacja ok. 7,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie.