Do wymienionej sumy PGNiG musiało jeszcze dodać środki, jakie ExxonMobil otrzymał z tytułu rozliczeń i zwrotu kosztów. Chodzi tutaj o kwotę rzędu 3,5 miliona dolarów (8,8 milionów złotych) i 170 milionów koron norweskich (około 79,9 miliona złotych).

Zasobność złóż zakupionych przez PGNiG od międzynarodowego koncernu szacuje się na 35,8 miliardów sześciennych gazu ziemnego. Według ekspertyz, na ich terenie powinno się również znajdować około 18,3 miliona metrów sześciennych ropy naftowej i 5,8 miliona ton skroplonego gazu ziemnego (NGL).

Zamknięcie transakcji stanowi realizację umowy podpisanej 28 lutego 2007 roku. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wraz z zakupem złóż przejęło od ExxonMobil wszystkie prawa i obowiązki związane z ich użytkowaniem.