Austria może przechować 4.020 mln metrów sześc. gazu. Maksymalna ilość tego paliwa, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby, to 25 mln m. sześciennych. Austriackie zużycie gazu w styczniu 2006 roku wynosiło 42 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 60 procent; czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym zużyciu zmagazynowanego gazu - to 85 dni.

Bułgaria może zmagazynować 350 mln metrów sześc. gazu. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 3,4 mln metrów sześciennych. Średnie zużycie w styczniu - 12 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 28 procent. Czas do opróżnienia zapasów (gdyby magazyny były wypełnione całkowicie - PAP), przy maksymalnym przepływie - 103 dni.

Czesi mogą zmagazynować 2.320 mln metrów sześc. gazu. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 40 mln metrów sześciennych. Średnie zużycie w styczniu - brak danych. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - 58 dni.

Francja dysponuje magazynami, które pozwalają na przechowanie 11.400 mln metrów sześc. gazu. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 200 mln metrów sześciennych. Zużycie w styczniu 2006 - 226 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 88 procent. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - 57 dni.

Jeszcze większe możliwości mają Niemcy. Są w stanie zmagazynować aż 18.700 mln metrów sześciennych gazu. Maksymalna ilość tego paliwa, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby, waha się od 295 (według danych Gas Storage Europe - GSE) do 460 (według danych International Energy Agency - IEA). Średnie niemieckie zużycie gazu w styczniu to 516 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 57-90 proc. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - od 40 do 63 dni.

Na Węgrzech możliwości składowania gazu wynoszą 3.720 mln metrów sześc. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 60 mln metrów sześciennych. Średnie zużycie w styczniu 2006 - 70 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 85 proc. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - 62 dni.

We Włoszech możliwość składowania to 13.500 mln metrów sześciennych (z czego 5,1 miliona to strategiczne rezerwy - aby ich użyć, potrzebna jest specjalna zgoda rządu). Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - od 253 (GSE) do 300 (IEA) mln metrów sześciennych Zużycie w styczniu 2006 - 387 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - od 65 do 78 procent. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - od 45 do 53 dni.

W Polsce możliwość składowania wynosi 1.640 mln metrów sześc. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - od 20 (IEA) do 34 mln metrów sześciennych (GSE). Średnie zużycie w styczniu - 71 mln metrów sześciennych. Według  PGNiG, średnie styczniowe dzienne zużycie gazu wynosi między 45-55 mln metrów sześc. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - od 28 do 48. Czas opróżnienia magazynów przy maksymalnym przepływie - od 48 do 82 dni.

Większymi niż polskie możliwościami magazynowania gazu dysponuje Słowacja, gdzie możliwość składowania wynosi 2.600 mln metrów sześc. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 34 mln metrów sześciennych. Średnie zużycie w styczniu - 32 mln metrów sześc. dziennie. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - 76 dni.

Turcja może zmagazynować 3.000 mln metrów sześciennych. Maksymalna ilość gazu, jaką można pobrać z magazynów w ciągu doby - 18 mln metrów sześciennych. Zużycie gazu w styczniu - 116 mln metrów sześciennych dziennie. Maksymalny procent dziennego zapotrzebowania, jaki może być pokryty z magazynów - 15 procent. Czas do opróżnienia zapasów przy maksymalnym przepływie - 166 dni.