W oparciu o pozytywne wyniki wspólnego technicznego badania przeprowadzonego w ciągu minionego roku, MOL i ExxonMobil podpisały porozumienie o wspólnym rozpoczęciu prac wydobywczych w blokach 106 i 107 w [regionie] Mako na Węgrzech - poinformował MOL.
ExxonMobil sfinansuje program prac i otrzyma za to 50 proc. udziałów w powierzchni po zakończeniu programu prac, MOL otrzyma pozostałą połowę.

Program wydobywczy obejmuje obszar o powierzchni 1.560 km2 i wywiercenie odwiertów o głębokości około 4.300 m. Program prac obejmuje odwierty i ukończenie szybów przy wykorzystaniu technologii i know-how ExxonMobil.
ExxonMobil planuje rozpocząć wiercenie pierwszych odwiertów w 2008 r. Badania szacujące zasoby pola oraz pierwsze próbne wydobycia zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch-trzech lat po wywierceniu pierwszych odwiertów.

Eksperci szacują, że złoża gazu znajdujące się na dotychczasowym bloku spółki Falcon mogą zawierać ilość gazu wystarczającą by uniezależnić Węgry od importu gazu.