Współpraca będzie widoczna na kilku poziomach, szczególnie ma na celu zwiększenie wydobycia ropy i jej odzyskiwania na polach naftowych w Syrii, co będzie możliwe dzięki nowym technologiom z Indii. Obydwa kraje zobowiązały się do utworzenia wspólnych spółek wiercących szyby, wydobywających i przetwarzających ropę oraz świadczących, spokrewnione z tymi działaniami usługi. Memorandum ma zbudować fundamenty pod przyszłą współpracę gospodarczą pomiędzy Indyjskim Ministerstwem ds. Ropy i Gazu Naturalnego i Syryjskim Ministerstwem ds. Ropy i Naturalnych Zasobów.

 Tego typu porozumienia są bardzo potrzebne Syrii, która cierpi na permanentny spadek wydobycia ropy naftowej. Indie już w 2006 roku wpompowały tam ok. 800 milionów dolarów. Współpraca bilateralna pomiędzy dwoma krajami urosła w okresie 2006-07 o 78,9 procent i jak widać dalej wzrasta. Indie otrzymują 50 procent całego eksportu ropy z Syrii, ten surowiec stanowi 67 procent eksportu tego arabskiego państwa.

 Porozumienie to otwiera drogę indyjskiej firmie ONGC Videsh (odnoga Oil and Natural Gas Corp.) do prac eksploracyjnych na terenie Syrii. Indyjska firma posiada udziały w 35 polach naftowych na terenie Syrii. O wielkości tej państwowej kompanii może świadczyć niedawne przejęcie brytyjskiego Britain’s Imperial Energy za ok. 2,1 miliarda dolarów.