Eksperci twierdzą, że zainteresowanie takimi projektami infrastrukturalnymi - mimo ich dużych kosztów - jest spore, ponieważ to przedsięwzięcia opłacalne, których nie dotyka obecny kryzys. Na razie Operator Logistyczny Paliw Płynnych i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych, odpowiedzialne za budowę kawern ropnych w Kosakowie na Pomorzu, nie wykorzystały jednak okazji. Powód? Coraz większe opóźnienia w realizacji przygotowań do inwestycji.
OLPP i PERN do 2014-2015 roku chcą wybudować w Kosakowie, kosztem 1,5 mld zł, kawerny o poj. 6 mln m sześc. Później mogłyby one być powiększone o kolejne 6 mln m sześc. Choć rząd wpisał to przedsięwzięcie do grupy ośmiu strategicznych celów państwa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, to opóźnienia w jego realizacji podają w wątpliwość możliwość zrealizowania inwestycji w określonym terminie - pisze "Gazeta Prawna".

Niezdecydowanie OLPP i PERN chciała wykorzystać Grupa Lotos (GL). Gdańska spółka zamierzała wybudować własne kawerny - w regionie Pelplin-Tczew-Pruszcz - a więc również na Pomorzu. Plany Lotosu w resorcie gospodarki uznano jednak za konkurencyjne wobec projektu OLPP/PERN i ostatecznie koncepcja budowy kawern GL upadła.
Jak ustaliła "Gazeta Prawna", w przygotowywanym przez rząd projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku odpowiedzialnymi za realizację projektu budowy magazynów w pokładach solnych (kawerny), na terenie pomorskiej gminy Kosakowo, uczyniono wspólnie OLPP, PERN i Lotos.

Zdaniem ekspertów dobrze, że włączono do tych planów gdańską spółką, ponieważ to właśnie Lotos jest żywotnie zainteresowany budową magazynów ropnych. Dodatkowe pojemności magazynowe dla ropy są Polsce niezbędne. W tym roku będziemy dysponować ponad 8 mln m sześc. pojemności. To o 7 mln mniej, niż potrzeba. Niektórzy specjaliści wątpią jednak w szansę szybkiej likwidacji tego deficytu i w ogóle realizację planów OLPP i PERN. Według nich, aby na przykład wyługować (zrobić przestrzeń na ropę) kawerny o pojemności 7 mln m sześc., trzeba byłoby przez 5,5 roku prowadzić prace 24 godziny na dobę.