Projekt został podzielony na etapy. Pierwszy odcinek o długości 2757 km biegnie od Taiszet w rejonie Irkucka do Skoworodino w obwodzie amurskim zlokalizowanym około 8000 km na wschód od Moskwy. Orientacyjne koszty budowy tej części ropociągu szacuje się na 12,3 mld USD.  Rurociąg powinien być gotowy do końca 2009 roku. Budowany rurociąg ma średnicę 1220 mm, na jego trasie znajdją się 32 tłocznie oraz 13 magazynów na ropę o łącznej pojemności 2,67 mln m3. Budowa odnogi do Chin na trasie Skoworodino – Mohe – Daquing rozpoczęła się na terytorium Rosji w 2008, natomiast w Chinach w maju 2009 roku. Wartość tej części projektu to blisko 1 mld USD. Chiny będą odbierać z tego ropociągu 15 mln ton rocznie przez najbliższe 20 lat.

Drugi odcinek o długości 2100 km połączy Skoworodino z miejscowością Kozmino leżącą nad Oceanem Spokojnym. Średnica ropociągu w tej części wyniesie 1020 mm. Do ukończenie tej sekcji (2014), transport ropy odbywać się będzie koleją.  Koszt terminalu eksportowego w Kozmino to około 1,7 mld USD. Będzie on miał zdolność załadunku około 300 tysięcy baryłek ropy dziennie.

W ostatnim czasie firma Rosnieft ogłosiła, że zamierza eksportować ropę tym ropociągiem ze złóż Jurubczenko – Tochomskoje leżących w obwodzie krasnojarskim. Aktualnie złoża te są przygotowywane do eksploatacji.  Udowodnione zasoby szacowane są na 500 milionów ton. Produkcja ma osiągnąć docelowy poziom w 2013 roku. W tym celu należy zbudować kolejny ropociąg, tym razem o długości około 630 km.