Raport głosi, że głównym założeniem strategii jest tworzenie wartości PKN ORLEN S.A. przez koncentrację działań na wsparciu efektywności spółki oraz skupienie się na jej podstawowych segmentach, czyli rafineryjnym, detalicznym i petrochemicznym oraz rozwój segmentu wydobycia i budowanie segmentu energetycznego.W strategii przewidziane są również dezinwestycje na obszarze działalności telekomunikacyjnej i chemicznej.
Głównym celem finansowym na 2013 r. jest osiągnięcie EBITDA wg LIFO na poziomie 7,8 mld zł, wskaźnika ROACE na poziomie 11%. Natomiast wydatki inwestycyjne mają wynosić 2,5 mld zł średniorocznie i 12,6 mld zł w całym okresie.
EBITDA na rok 2013, według segmentów działalności, to: 200 mln zł (z poszukiwania i wydobycie ropy), 4,5 mld zł (z działalności rafinerii i marketingu), 1,2 mld zł (sprzedaż detaliczna) i 2,7 mld zł (działalność petrochemiczna). Takie cel może zostać osiągnięty, gdy cena ropy Brent sięgnie w 2013 r. 88 USD za baryłkę.