14 grudnia 2006 r. doszło do zamknięcia transakcji zakupu przez PKN ORLEN akcji AB Mażeikiu Nafta. Wówczas Yukos International złożył oświadczenia o rzeczywistej prawnej oraz finansowej sytuacji litewskiej spółki. Według umowy sprzedaży akcji, która została zawarta 26 maja 2006 r., PKN ORLEN powinien zgłosić do Yukos International roszczenia z tytułu niezgodności oświadczeń ze stanem rzeczywistym.
Maksymalna wysokość odpowiedzialności Yukos International za niezgodność oświadczeń ze stanem rzeczywistym wynosi 250 mln USD. Kiedy doszło do zamknięcia transakcji taka kwota wysokości została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym i stanowi część ceny za akcje AB Mażeikiu Nafta aby zabezpieczyć ewentualne roszczenia PKN ORLEN wobec Yukos International.
Oczekiwania, które zgłosił koncern są wynikiem przeprowadzonych badań sytuacji litewskiej spółki w oparciu o złożone oświadczenia.
Zgodnie z umową Yukos International ma 30 dni na ustosunkowanie się do tych roszczeń.