Rozwiązanie KE jest jednoznaczne: albo Polska przyjmie przepisy dotyczące ulg w akcyzie na okres tymczasowy (do końca 2010 r.), albo rozpocznie się czasochłonna procedura wyjaśniająca. Celem takiej procedury będzie zbadanie, czy przepisy podatkowe w formie przedstawionej w Brukseli ułatwią rozwój rynku biopaliw.
Tomasz Pańczyszyn, członek zarządu Krajowej Izby Biopaliw uważa przyjęcie pierwszej propozycji za korzystne, gdyż pozwoliłoby wprowadzić - konkurencyjny dzięki akcyzie - bioester (B100).
Tymczasem PKN Orlen ma zupełnie inne zdanie i postrzega nowe przepisy jako hamujące rozwój rynku. Koncern zabiega też o zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach powyżej 5%.