W dniu 10 lipca bieżącego roku Libia, poprzez państwową firmę naftową National Oil Corporation (NOC), ogłosiła czwarty przetarg na koncesje poszukiwawcze węglowodorów, lądowe i morskie.
Po pomyślnym przejściu etapu prekwalifikacji i uzyskaniu statusu operatora oraz po przeprowadzeniu analizy danych geologicznych i geofizycznych specjaliści PGNiG wytypowali 3 najbardziej perspektywiczne obszary oraz opracowali dla nich oferty przetargowe.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez NOC, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 9 grudnia 2007 roku w Trypolisie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego PGNiG uzyskało prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych w basenie naftowym Murzuq (zachodnia Libia). Powierzchnia obszaru objętego koncesją poszukiwawczo-wydobywczą wynosi 5.494 km kw. O wysokiej perspektywiczności tego obszaru świadczą zarówno zlokalizowane w sąsiedztwie złoża, jak również informacje o kolejnych nowych odkryciach dokonywanych w obrębie tego basenu naftowego.

Podpisanie stosownej umowy EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement) ze stroną libijską jest spodziewane w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych.