MAE jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji międzynarodowych w zakresie rynku naftowego. Członkostwo w organizacji pozwoli Polsce na współpracę z głównymi producentami i konsumentami ropy naftowej. Umożliwi także korzystanie ze wsparcia innych państw należących do MAE w sytuacji kryzysu energetycznego. Funkcjonujący w ramach MAE mechanizm polega na udostępnianiu przez państwa członkowskie części własnych zapasów ropy naftowej państwom odczuwającym zakłócenia w dostawach tego surowca.

MAE pozytywnie oceniła przygotowanie Polski do sytuacji kryzysowej na rynku ropy naftowej. Eksperci podkreślili znaczenie ustawy z 16 lutego br. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Ustawa zakłada m.in. obowiązek utrzymywania 90-dniowych zapasów ropy naftowej i produktów naftowych, co ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki w sytuacji kryzysu paliwowego. Zgodnie z wymaganiami MAE, Polska posiada również sprawne mechanizmy uruchamiania rezerw ropy naftowej. Eksperci Agencji pozytywnie zaopiniowali także działania polskiego rządu na rzecz dywersyfikacji dostaw nośników energii.