PGNiG S.A. objęło nieodpłatnie 15 proc. udziałów w realizującym projekt SKANLED konsorcjum. Daje to polskiej spółce prawo współdecydowania we wszystkich sprawach dotyczących inwestycji, rezerwowania przepustowości i dostępu do całości dokumentacji projektu.

Warunki uzgodnione w toku negocjacji obejmują między innymi powiązanie uczestnictwa PGNiG w projekcie Skanled z realizacją projektu Baltic Pipe, powiązanie uczestnictwa PGNiG w projekcie Skanled ze zwiększeniem przepustowości systemu duńskiego, zagwarantowanie odpowiednich możliwości przesyłowych w norweskim systemie przesyłowym, umożliwiających przesył gazu m.in. ze złóż należących do PGNiG poprzez Skanled.

W skład Konsorcjum Skanled wchodzi poza PGNiG 7 firm energetycznych z Norwegii, Danii i Szwecji, posiadających łącznie 70 proc. udziałów. Wspólnie z PGNiG 20 czerwca do Konsorcjum przystąpiły E.ON oraz Preem Petroleum. Konsorcjum działa obecnie jako joint venture.