W 2009 roku CEC ma przeprowadzić szczegółową analizę istniejącej i potencjalnej infrastruktury transportowej gazu, która mogłaby posłużyć do zaopatrzenia Europy w gaz pochodzący ze wschodniej części Morza Kaspijskiego.
Następnie, opierając się na tej analizie, Caspian Energy Company miałoby się zająć zaprojektowaniem, budową i zarządzaniem systemu transportu gazu w rejonie Morza Kaspijskiego. Dzięki temu systemowi gaz miałby trafiać do istniejących lub planowanych gazociągów, które doprowadziłyby go do Turcji i planowanego gazociągu Nabucco.

Zarówno OMV jak i RWE są członkami konsorcjum, który planuje budowę gazociągu Nabucco o długości około 3300km pomiędzy Turcją i Austrią.  Koszt inwestycji szacowany jest aktualnie na  około 7.9 mld euro (11.1 mld USD).