Nie wykluczył, iż nowa strategia PERN może być już gotowa w lutym 2009 r. Zadeklarował, iż priorytetem nowego zarządu PERN jest "przede wszystkim utrzymanie wysokiej rentowności spółki przy zapewnieniu realizacji celów strategicznych zaakceptowanych przez właściciela".
"Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez uelastycznienie systemu odbioru ropy naftowej z morza oraz zapewnienie odpowiedniej pojemności manipulacyjnej dla różnych gatunków ropy poprzez budowę bazy magazynowej oraz infrastruktury w Gdańsku" - powiedział Soszyński, pytany przez PAP o cele nowego zarządu.

Jak przyznał Soszyński, celem PERN jest także "zwiększenie ilości tranzytowych ropy przez rurociąg +Przyjaźń+ i tym samym lepsze wykorzystanie wschodniego odcinka rurociągu".
Soszyński zapowiedział, że PERN chce również umożliwić innym podmiotom korzystanie z infrastruktury spółki m.in. poprzez rozbudowę sieci rurociągów paliwowych, w tym projekt przedłużenia rurociągu do Rafinerii Trzebinia SA, z grupy PKN Orlen.

PERN i PKN Orlen podpisały 17 grudnia br. list intencyjny w sprawie budowy rurociągu Boronów-Trzebinia o długości blisko 100 km. Ostateczna umowa w tej sprawie ma zostać zawarta w połowie 2009 r.
Planowany rurociąg będzie przedłużeniem istniejącej obecnie sieci Płock-Koluszki-Boronów. Inwestorem będzie PERN, natomiast PKN Orlen zadeklarował długoterminowe korzystanie z usługi przesyłu - około 1 mln ton paliw rocznie poprzez nową magistralę. Inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie efektywności zaopatrzenia jednego z największych ośrodków konsumpcji paliw w Polsce - Krakowa i Katowic.