Główny Geolog Kraju, dr Henryk Jacek Jezierski podpisał pod koniec ubiegłego roku dwie koncesje na rzecz ExxonMobil Poland sp. z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w Polsce. Koncesje zostały udzielone na 5 lat. Na ich podstawie Exxon będzie prowadzić prace poszukiwawczo–rozpoznawcze celem odkrycia złóż gazu ziemnego w okolicach Wołomina (woj. mazowieckie) i Zamościa (woj. lubelskie).

W ocenie ministerstwa zainteresowanie największej firmy naftowej świata odwiertami w Polsce świadczy o tym, że zarówno warunki prawne udzielania koncesji w Polsce są dla inwestorów zagranicznych przyjazne, jak i wstępne rozpoznanie budowy geologicznej pozwala mieć nadzieję na nowe odkrycia geologiczne.

Poszukiwanie złóż gazu ziemnego niebawem rozpocznie się na terenie gminy Werbkowice w pobliżu Zamościa. Badania prowadzone mają być tam na obszarze ok. 1000 km kw. Exxon Mobile na ich podstawie zamierza określić wielkości złoża.