Unia Europejska szuka możliwości dywersyfikacji dostaw gaz do swoich krajów członkowskich i częściowego uniezależnienia się od Rosji. Jedną z opcji jest czerpanie surowca z gazociągu rozciągającego się od delty Nigru w Nigerii aż po El Kala lub Beni Saf u wybrzeży Algerii. Planuje się, że rura, której długość będzie wynosiła około 4000 km, zostanie ukończona między 2015 a 2017 rokiem.

 

Podczas konferencji prasowej prezes NNPC Mohammed Barkindo zapewnił, że globalna recesja nie przeszkodzi w budowie gazociągu i zaznaczył, że popyt UE na gaz gwarantuje rentowność projektu nawet na 40 lat. Barkindo zapewnia, że projekt przyciągnął uwagę wystarczającej ilości inwestorów i nie jest zagrożony brakiem płynności finansowej.