Resort nie podaje szczegółowych wyników konkretnych spółek węglowych. Z wcześniejszych informacji tych firm wynika jednak, że na ponad 740-milionowy zysk branży składa się przede wszystkim dobry wynik Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i kopalni "Bogdanka". Katowicki Holding Węglowy (KHW) miał niewielki zysk, a Kompania Węglowa (KW) 37 mln zł straty.
Wzrost zysku o 654 mln zł resort gospodarki zaliczył do pozytywnych zjawisk w górnictwie, podobnie jak poprawę wyniku na sprzedaży węgla (o ponad 2,6 mld zł - do poziomu 2,8 mld zł) oraz wzrost (o ponad 34 proc.) średniej ceny zbytu węgla, co dało wzrost przychodów o 4,7 mld zł. Pozytywne jest także to, że górnictwo na czas płaci wszystkie zobowiązania wobec budżetu, ZUS itp. Rentowność branży netto wzrosła z 0,4 do 3,2 proc.

Średnie koszty produkcji tony węgla wzrosły w zeszłym roku o 18,5 proc., do 222,62 zł, co oznacza średnio 33,92 zł zysku na każdej tonie sprzedanego surowca. Ogólne koszty działalności operacyjnej branży wzrosły o 12,5 proc., koszty wynagrodzeń średnio o 14,6 proc., a koszty usług zewnętrznych firm o 18,1 proc. O 13,9 proc. podrożała energia, a o 16,6 proc. wyższa była amortyzacja.

W ubiegłym roku polskie wydobycie węgla kamiennego przekroczyło 83,6 mln ton i było o ponad 3,7 mln ton mniejsze niż rok wcześniej. 2008 r. był kolejnym rokiem spadku wydobycia węgla w polskich kopalniach. Eksport wyniósł ponad 8 mln ton i zmniejszył się o ponad 30 proc., sprzedaż w kraju była jedynie minimalnie mniejsza niż rok wcześniej.

Na inwestycje kopalnie wydały w zeszłym roku ponad 2,5 mld zł, o przeszło 600 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ponad 1,1 mld zł z tej kwoty pochłonął zakup nowych maszyn i urządzeń. Blisko 750 mln zł wydano na przygotowanie nowych wyrobisk górniczych.

W ubiegłym roku zatrudnienie w górnictwie wzrosło do ponad 119,7 tys. osób, wobec 116,4 tys. osób w końcu grudnia 2007 roku. Pod ziemią zatrudnionych było prawie 90 tys. osób.