Jednakże strony zastrzegają: ostateczna decyzja zapadnie dopiero po uzyskaniu zgód odpowiednich regulatorów oraz po zatwierdzeniu studium wykonalności przedsięwzięcia. Dzięki tej inwestycji w znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie.

Pojemność nowego, podziemnego magazynu wynosiłaby 1,3 mld m3, a tempo wydobywania gazu miałoby wynosić 15 mln m3 dziennie. Magazyn powstanie na bazie należącego do MOL naturalnego zbiornika gazu Pusztaföldvár-Dús. Termin prac wyznaczono na lata 2010 - 2012/13.