Terminal ma odbierać od 2,5 do 7,5 mld m sześc. skroplonego gazu (LNG) rocznie (7,5 mld m sześc. stanowiłoby ok. 75 proc. obecnego importu gazu i ok. 50 proc. całkowitego zużycia w naszym kraju).
Rząd chce, by gazoport w Świnoujściu powstał na przełomie 2013 i 2014 roku. Faza projektowa inwestycji ma zostać zakończona do maja 2009 roku.

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zakłada on wyraźny podział zadań dotyczących sposobu finansowania inwestycji.
Jak tłumaczyła PAP Agnieszka Krupa z Departamentu Dróg i Autostrad resoru infrastruktury wszystkie zadania inwestycyjne będą finansowane w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.

Pozostałe zadania - jak np. remont, prace przygotowawcze - mają zostać w budżecie państwa. Do tej pory było tak, że jedna inwestycja mogła być jednocześnie finansowana i z KFD i z budżetu państwa.
Projekt zakłada emisję tzw. obligacji infrastrukturalnych. Będą to obligacje skarbu państwa emitowane przez ministra finansów na konkretne potrzeby drogowe. Finansowanie wydatków infrastrukturalnych z KFD pozwoli zaoszczędzić w budżecie państwa 9,7 mld zł.