Nowe urządzenie SeaEye Falcon posiada kamerę, trzy reflektory halogenowe i wysięgnik. Ma możliwości pracy na głębokości do 300 m. Jest napędzane pięcioma pędnikami, a cztery z nich są ułożone w pozycji poziomej, dzięki czemu pojazd jest sterowny w tak zorientowanej płaszczyźnie. Piąty pędnik pozwala na ruch w pionie. W płaszczyźnie poziomej pojazd osiąga prędkość powyżej 3 węzłów. W czasie 2-4 minut jest zdolne wynurzyć się z głębokości ok. 100 m. W sterowaniu urządzeniem pomaga kabel o długości 250 m.
Obraz z kamery urządzenia widoczny jest na 14-calowym monitorze kontrolnym. Sterowanie kamerą umożliwiają dźwignie i przyciski na konsoli. Możliwe jest również regulowanie natężenie światła reflektorów. Dodatkową zaletą pojazdu jest to, że może on też przenosić przedmioty o wadze do 4 kg.