Juszczenko zażądał od gabinetu premier Julii Tymoszenko podjęcia inicjatywy, dzięki której ropociąg byłby wykorzystywany zgodnie z pierwotnymi założeniami - do przesyłania surowca ze wschodu na zachód.

Obecnie rurociąg Odessa-Brody tłoczy dostarczaną z Rosji ropę naftową z Brodów na zachodniej Ukrainie w kierunku Odessy. Prezydent przypomniał również, że podczas jego wizyty w Baku na początku kwietnia prezydent Azerbejdżanu Ilcham Alijew potwierdził gotowość swego kraju do zapewnienia dostaw kaspijskiej ropy naftowej dla wypełnienia rurociągu Odessa-Brody.

Planom zmiany kierunku działania ropociągu Odessa-Brody sprzeciwia się Rosja.

Polska i Ukraina prowadzą rozmowy dotyczące odwrócenia kierunku tłoczenia i przedłużeniu rurociągu do Płocka, a w dalszej kolejności do Gdańska już od kilku lat. Ropa miałaby popłynąć nową magistralą z regionu Morza Kaspijskiego.