Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi firmie podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.
Po zarejestrowaniu nowej emisji nowi akcjonariusze będą mieć 32 proc. głosów na walnym. Dominującym akcjonariuszem pozostanie natomiast Skarb Państwa, który posiada po ofercie ponad 65% walorów.
Debiut Bogdanki na GPW ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu, prawdopodobnie 25 czerwca.

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W 2008 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,5 mln ton, zaś udział w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce wyniósł 10,8%, natomiast węgla kamiennego 6,6%.