W komunikacie prasowym "Jest to pierwszy długoterminowy kontrakt od czasu tzw. +kontraktu Jamalskiego+. Umowa ta jest efektem prowadzonych od wiosny 2008 r. intensywnych rozmów ze stroną katarską, która jest największym na świecie eksporterem LNG oraz podpisanej 15 kwietnia 2009 r. Umowy Ramowej (Heads of Agreement) między Qatargas i PGNiG SA".

Dostawy gazu LNG mają zostać uruchomione w 2014 r., kiedy to ma być oddany do użytkowania terminal LNG w Świnoujściu.
Zgodnie z umową przez 20 lat rocznie przewiduje się dostarczenie 1 mln ton LNG (tj. około 1,5 mld m3 gazu). Za porozumieniem dostawy te mogą być wyższe.

Rolą budowanego w Świonoujściu terminalu jest dywersyfikacja dostaw gazu do Polski. Obecnie jego dostawy są gwarantowane przy wykorzystaniu gazociągów ze wschodu. W początkowym okresie terminal umożliwi odbiór około 2,5 mld m3 gazu LNG w ciągu roku.
Realizację inwestycji zajmuje się spółka Polskie LNG, a jej właścicielem jest należący do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.